Online formulár - súhlas so spracovaním osobných údajov

 
Každý držiteľ Klubovej karty MŠK Žilina je registrovaným členom MŠK Žilina.

výhody členstva

 

 

Každý držiteľ Klubovej karty MŠK Žilina je registrovaným členom MŠK Žilina.

Držitelia Klub kariet MŠK Žilina, ktorí mali platnú kartu v sezóne 2016/17 môžu požiadať o bezodplatné obnovenie karty na sezónu 2016/17 a stačí, ak vyplnia a odošlú elektronický formulár so súhlasom o spracovaní osobných údajov. Následne dostanú potvrdzovací mail, o predĺžení platnosti klubovej karty na sezónu 2016/17.

Noví záujemcovia môžu požiadať o vydanie Klub karty za poplatok 10 € pričom v tejto cene bude najbližší domáci zápas do ktoréhokoľvek sektoru. Upozorňujeme, že v hracích dňoch sa nevydávajú ani neaktivujú Klubové karty z dôvodu plynulého predaja vstupeniek na zápas.

Pravidlá pre vydávanie a používanie karty MŠK Klub

• Karta bude vydaná na požiadane bez obmedzenia veku na základe súhlasu so scanovaním OP resp. pasu (záujemca poskytne MŠK v tomto prípade adresu), čím bude daný súhlas na spracovanie osobných údajov ( v prípade maloletej osoby OP zákonného zástupcu). Držitelia kariet, ktorí mali kartu platnú v minulej sezóne si ju budú môcť predĺžiť bezodplatne. Žiadateľ, ktorý nespĺňa túto podmienku zaplatí poplatok 10 €, pričom v cene karty je zahrnutý najbližší zápas Fortuna ligy. Držiteľ klubovej karty si može na svoju kartu zakúpiť jeden zľavnený lístok.

• Údaje potrebné na vydanie karty sú scan OP resp. pas, adresa, číslo telefónu a e-mail.

• Údaje uvedené na karte sú meno a priezvisko, obec, dátum narodenia.

• Karta je podmienkou na získanie zľavy z ceny jednorázového lístka na ZT, VT a JT

• Karta je podmienkou na zakúpenie jednorazoveho lístku do sektoru hostí pri výjazdoch za súperom ( lístky budú k dispozícii v pokladni MŠK )

• Držiteľ karty má prednostné právo na kúpu lístka na pohárové zápasy (SP, LM, Európska Liga - ak v nich MŠK Žilina v príslušnej sezóne účinkuje) a medzinárodné prípravné zápasy (bez garancie miesta).

• Držiteľ karty má právo na zľavy v predkolách a skupinovej fáze UEFA Europa League (minimálne 25%)

• Ak držiteľ karty poruší návštevný poriadok, môže mu byť karta odňatá (zrušená) bez nároku na vrátenie peňazí.

• Ak denný lístok zakúpený prostredníctvom karty použije iná osoba ako jej držiteľ a poruší návštevný poriadok, bude karta držiteľovi odňatá (zrušená), bez nároku na vrátenie peňazí.

• MŠK Žilina a.s. si vyhradzuje právo nevydať kartu nežiaducim osobám, alebo kedykoľvek zrušiť platnosť už vydanej karty.

• O kartu môžete požiadať na predajnom mieste MŠK Žilina , v pokladni MŠK Žilina na Športovej ulici

• Majitelia ISIC kariet sa môžu zaregistrovať poslaním foto/sken ISICu na email: klubkarta@mskzilina.sk

• O kartu môžete požiadať kedykoľvek počas sezóny aj mailom , napíšte na klubkarta@mskzilina.sk a vaša žiadosť bude zadaná do procesu. Po spracovaní sa vám ozve zodpovedný pracovník a dohodne si s vami prevzatie karty.

 

Držitelia Klub kariet MŠK Žilina a ISIC kariet si môžu kúpiť lístok aj cez predajné miesta Ticketportál.

• Majitelia čipových kariet DPMŽ, si môžu zaregistrovať svoju čipovú kartu DPMŽ zaslaním údajov (meno, adresa, tel. číslo, email a číslo čipovej karty) na email: klubkarta@mskzilina.sk a využívať výhody klubovej karty.

 

 

 

 

Nakupuj